Директория Административный регламент

Административные регламенты

http://zubovo-ufa.ru/dokumenty/munitsipalnye-uslugi/administrativnye-reglamenty-po-predostavleniyu-munitsipalnykh-uslug/reglamenty-raboty-administratsii-predostavleniya-uslug.html